KDV Kanun Tasarısının 10 Maddesi Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 10 maddesi kabul edildi.

KDV Kanun Tasarısının 10 Maddesi Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 10 maddesi kabul edildi.

14 Mart 2018 Çarşamba 00:10
130 Okunma
KDV Kanun Tasarısının 10 Maddesi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen maddelere göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında aldığı sadece konut veya iş yerleri için KDV ödemekle zorunlu olacak. Müzayede mahallerinde satış işlemi gerçekleştirenler, KDV mükellefi olacak.

Hesaplamasında yanlışlık yapılan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının netleştireceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe geri ödenecek. İadenin gerçekleşebilmesi çin işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla, yersiz hesaplanan vergi satıcı tarafından alıcıya iade edilecek.

Kabul edilen maddelerle birlikte, belediyelerin KDV mükellefiyetleri, kendileri adına değil iktisadi işletmeleri adına olacak.

Yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı tanınacak.

KDV beyanlarının birleştirilmesine ilişkin en az yüzde 50 oranında ortağı olunan diğer Kurumlar Vergisi mükellefleri ile birlikte grup KDV mükellefiyeti tesis ettirme konusundaki yetki Maliye Bakanlığına verildi.  

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına gerçekleştirilen teslimler, KDV'den istisna tutulacak.

HAYIRSEVERLERİN YAPACAĞI HİZMETLER DE KDV'DEN İSTİSNA TUTULACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanmak üzere hayırseverler tarafından yaptırılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, KDV'den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri de vergiden müstesna olacak. Bu makina ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte tahsil edilecek.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon kırpıntıların teslimi de KDV istisnası kapsamına dahil edilecek.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, kısmi istisna kapsamında kalmaya devam edecek.

Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı geçerli sayılmayacak.

KDV TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA 6 AY İÇİNDE İADE EDİLECEK

Mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının hesaplanan KDV toplamından fazla olması halinde aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralı bundan sonra olmayacak.

Mükelleflerin alışları yüzünden ceplerinden çıkan KDV tutarının 12 ay boyunca indirim yoluyla giderilemeyip devretmesi durumunda, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iadesi gerçekleştirilecek.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler sebebiyle teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, iade hesabına eklenecek.

İndirim hakkı, vergiyi meydana getiren olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar kullanılabilecek.

Değersiz konuma düşen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanan KDV, indirim konusu oluşabilecek.

BAKANLAR KURULU KDV İNDİRİMİNİ  24 AYA KADAR ÇIKARABİLECEK

Bakanlar Kurulu, vergi indirimiyle ilgili 12 aylık süreyi sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre 24 aya kadar uzatabilecek, tekrar kanuni seviyesine çekebilecek.

Maliye Bakanlığı ise belirlenen zaman diliminde mükelleflerce indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesini, vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapma hususlarında yetkilendirilecek. Bakanlık, indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesi için belirlenen süreyi, sektörler, işletme büyüklükleri ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre 3 aya kadar çekebilecek.

Vergi Usul Kanunu'nca değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu uygulanabilecek.

Değersiz konuma düşen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV, indirim konusu olmayacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirimine olanak tanınacak.

Tasarının görüşmeleri yarın da sürecek.

Öte yandan toplantıda, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine vergiden muafiyet tanıyan maddenin görüşmelerinde "saç ekimi" konusu ele alındı.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "saç ekimi" gibi hizmetlerin de bu kapsama girip girmediği sorusunu yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ülkeye döviz girdisi düşünülüyorsa bu konuda da KDV muafiyeti sağlanması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilgili sağlık mevzuatında tanımlanan sağlık hizmetlerini tasarıya eklediklerini ifade ederek, bunun dışında bir istisna getirmeyi düşünmediklerini kaydetti.

Diğer taraftan Bakan Ağbal, belli bölgeden, belli yerden gelenlere yönelik ayrımcı anlayış bulunduğunun altını çizerek, bu nefret söylemine, anlayışına tepki gösterdi. Ağbal, "Gazetelere düşen bu haberleri yazanlar hem ayrımcılar hem nefret söylemine dahil olan, iki kuzuyu güdemeyen adamlar." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Yorum sahiplerinin yaptıkları yorumların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk yorum sahibine aittir.Ekonomi Haber yorum sahiplerinin ip adreslerini saklamakla yükümlüdür.